Kadastro Faaliyetleri / Orman-2B

*6831 sayılı Orman Kanununa göre orman sınırları dışına çıkarma görev ve yetkisi, orman idaresine ait olduğundan, bu konuda ilgili orman idaresine/Orman Genel Müdürlüğüne başvurmanız gerekir.

*6292 sayılı Kanuna göre 2/B alanlarını satma görev ve yetkisi, milli emlak idaresine ait bulunduğundan, bu konuda taşınmazın bulunduğu yerin yetkili milli emlak idaresine/Milli Emlak Genel Müdürlüğüne başvurmanız gerekir.

*6292 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 10 uncu fıkrası "Hak sahibi olunmasında kanuni halefiyet, hak sahibinin veya mirasçılarının bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra noter tarafından düzenlenecek muvafakatname vermeleri hâlinde ise akdî halefiyet hükümleri geçerlidir. Bu fıkraya göre noter tarafından düzenlenecek muvafakatnamelerden 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu hükümlerine göre elli Türk Lirası maktu noter harcıalınır."hükmündedir.  Bu itibarla, kardeşinizle birlikte noterde düzenlenecek muvafakatname ile milli emlak idaresine başvurmanız gerekmektedir.

Muvafakat düzenlenemediğinde ve hak iddianızın devam etmesi halinde ise, kullanım kadastro tespitinin kesinleştiği tarihten itibaren 10 yıllık hak düşürücü süre içerisinde mahallin hukuk mahkemelerinde dava açabilirsiniz.

*6831 sayılı Orman Kanununa göre orman sınırları dışına çıkarma görev ve yetkisi, orman idaresine ait olduğundan, bu konuda ilgili orman idaresine/Orman Genel Müdürlüğüne başvurmanız gerekir.