Kadastro Faaliyetleri / Hazine

*Tapuda tescilli Hazine taşınmazlarını satma/kiralama görev ve yetkisi, milli emlak idaresine ait bulunduğundan, bu konuda taşınmazın bulunduğu yerin yetkili milli emlak idaresine/Milli Emlak Genel Müdürlüğüne başvurmanız gerekir.