Kalite Yönetim Sistemi

-Ürün veya hizmetin belirlenmiş veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine cevap verebilen özelliklerin tamamına denir. 
-Bir güvence ve kontrol sistemidir.
-Sistemi bir bütün olarak kabul eden ve bütünün içindeki her çalışanı müşteri odaklı ortak bir fonksiyonu olarak gören bütünsel bir kavramdır.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Web sayfasındaki Kalite Yönetim Sistemi Bölümünün, KYS Dokümanları kısmında bulunan;
https://kaliteyonetimsistemi.tkgm.gov.tr/KYSDokumanlar.aspx?Id=21”adresinden ulaşılabilirsiniz.

TKGM Kalite Yönetim Sistemi Web Sayfasında bulunan, Öneri Sistemi bölümünde yer alan 
https://kaliteyonetimsistemi.tkgm.gov.tr/oneriuserenterpage.aspx”adresine giriş yaparak, önerileriniz için “Öneri Formu” doldurularak sisteme gönderebilirsiniz.